Parrotia persica DC C.A. Mey.

Parrotie de Perse

Illustrations & Description

Parrotia persica C.A.Mey. – Port
Parrotia persica C.A.Mey. – Floraison
Parrotia persica C.A.Mey. – Feuillage automnale
Parrotia persica C.A.Mey. – Feuillage automnale
Parrotia persica C.A.Mey. – Feuilles
Parrotia persica C.A.Mey. – Ecorce